Steunen


MEEBIDDEN

In de eerste plaats kunt u Nico & Jolanda steunen door voor hen en hun werk in Malawi te bidden. Ze leven en werken in een ander land, een andere cultuur en in andere omstandigheden dan het thuisfront. Maar God is overal dezelfde en we mogen Nico & Jolanda en hun kinderen opdragen voor Zijn troon.

MEEGEVEN

Daarnaast is met de uitzending van Nico & Jolanda gedurende 6 jaar een bedrag van €45.000 per jaar gemoeid. Op de pagina Uitleg financiën is een toelichting opgenomen waaruit dit bedrag is opgebouwd en wie er verantwoordelijk is voor het opbrengen van dit bedrag. Ook vindt u hier een toelichting per jaar op de daadwerkelijke opbrengsten en kosten. De huidige financiële stand van zaken treft u aan op de hoofdpagina van deze website.

Als u Nico & Jolanda financieel wilt steunen, stort dan uw bijdrage op rekeningnummer NL77 INGB 0002 6912 57 t.n.v. Zendingscommissie GZB Herv. Wijkgemeente Maranathakerk te Rotterdam. Ook is het mogelijk om een machtiging af te geven voor een periodieke bijdrage, neem hiervoor contact op met het thuisfrontteam. Uw gift is fiscaal aftrekbaar en valt onder ANBI met RSIN 002537278.

MEEDOEN

Tot slot zijn er een aantal – eenmalige en doorlopende acties – waarvan de opbrengst bestemd is voor het project ‘Geloof in Malawi’. Neem dus een kijkje op onderstaande actiepagina’s en doe mee!

Vrolijke slingers!

Alvast bedankt voor uw meeleven in de vorm van meebidden, meegeven en meedoen!