Nico


Over Nico…

Ik ben Nico Bontenbal, geboren op 4 december 1975 in Rotterdam en opgegroeid als oudste in een groot gezin. Tot aan mijn uitzending heb ik in de commercie gewerkt. In 2008 heb ik de opleiding HBO-theologie afgerond.
Toen ik ongeveer 10 jaar was heb ik een boek gelezen over straatkinderen in Zuid Amerika. Op dat moment besefte ik voor het eerst hoe bevoorrecht wij zijn ten opzichte van zoveel anderen. Sinds die tijd wilde ik iets voor mensen, die het in allerlei opzichten minder hebben, gaan betekenen. Na mijn tienerjaren ben ik tot geloof gekomen en kwam het verlangen om zendingswerker of evangelist te worden versterkt terug. Het is mijn verlangen om juist mensen in moeilijke omstandigheden, zoals in Malawi, te kunnen helpen om te groeien in kennis en geloof en uiteindelijk ook mensen tot geloof te zien komen.

Mijn taak in Malawi…

Omdat er in Malawi een grote groep mensen nog niet is bereikt met het evangelie, is er het afgelopen jaar een nieuwe organisatie opgezet door SIM in samenwerking met de GZB. De naam van deze organisatie is:

Mthenga Wabwino

Dit betekent: Goede Boodschapper. De taak van deze organisatie is het bemoedigen en aanmoedigen van de verschillende kerken in Malawi om het evangelie te delen met buren en dorpsgenoten. Dit gebeurt door:
• Het organiseren en geven van trainingen.
• Het vertalen en beschikbaar maken van bruikbare literatuur en films, zodat de kennis van het christelijk geloof verdiept zal worden en de mensen toegerust worden om hun geloof te delen met anderen;
• Het opzetten van een netwerk van Malawianen die bewogen zijn om evangelisatie-activiteiten te ontplooien

NicoHet uiteindelijke doel is het bereiken van mensen met het Goede Nieuws: de boodschap van Jezus Christus.

We hopen en bidden dat mensen in Malawi worden opgebouwd in hun geloof en daar persoonlijk veel zegen van ontvangen en daardoor ook tot zegen voor hun omgeving kunnen zijn.

NB. Omdat het soms gevoelig kan liggen heeft SIM het beleid dat we niet in het openbaar in detail mogen treden. Dat betekent dat we niet alle ins en outs kunnen delen op de site. Als u meer details wil weten over het werk van Nico kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.