Jolanda


Over Jolanda…

Ik ben Jolanda Bontenbal, op 13 oktober 1978 geboren en opgegroeid in Ridderkerk. Na het VWO ben ik verder gegaan met de opleiding verpleegkunde. Tijdens deze periode heb ik regelmatig nagedacht over zending en heb mezelf de vraag gesteld of ontwikkelingswerk in de toekomst iets voor mij zou zijn. Uiteindelijk heb ik in die periode deze vraag naast me neergelegd en ben als wijkverpleegkundige aan de slag gegaan.

Tot ik in 2002 Nico tegenkwam. Sinds die tijd zijn we ons samen gaan richten op het werk in de zending. In 2006 heb ik de opleiding Community Health gedaan, een opleiding voor gezondheidswerkers gericht op ontwikkelingswerk.

Mijn taak in Malawi…

Jolanda_1Naast de zorg voor onze dochters Sarah en Eva wil ik graag als verpleegkundige mijn steentje bijdragen. Sinds januari 2011 werk ik bij ‘Wells of Joy’, een thuiszorg organisatie die werkt in een aantal dorpen aan de rand van Blantyre. Zie de website van ‘Wells of Joy‘ of lees de nieuwsbrieven.
‘Wells of Joy’ werkt voornamelijk met vrijwilligers uit de dorpen. Deze vrijwilligers werken onder leiding van een aantal hoofdvrijwilligers en een Nederlandse verpleegkundige. Het is hun taak de zieken en kwetsbaren in hun dorp te bezoeken en bij te staan door het geven van verzorging, extra vitaminen en basismedicatie, wondzorg, hulp bij vervoer naar een ziekenhuis, het geven van adviezen en ook een stukje geestelijke zorg. Het is op dit moment mijn taak samen met de hoofdvrijwilligers een serie workshops te geven over natuurlijke medicatie, zodat de vrijwilligers deze kennis kunnen overdragen aan hun patiënten. Sinds september 2010 krijg ik zelf maandelijkse training over natuurlijke medicatie bij de Anamed werkgroep in Blantyre (zie www.anamed.net).

Anamed wil het gebruik van natuurlijke medicatie (medicijnen gemaakt uit inheemse planten) onder de lokale bevolking stimuleren, zodat mensen hun eigen, vaak verloren gegane kennis, weer gaan gebruiken en zo minder afhankelijk worden van dure westerse pillen. Een keer in de twee weken komen we samen. We doen eerst samen Bijbelstudie en daarna delen de vrijwilligers moeilijke situaties, die ze de afgelopen week zijn tegengekomen, zodat we daar samen voor kunnen bidden. Daarna volgt er een les over een gezondheidsprobleem en behandelen we een plant of boom uit de natuur, die behulpzaam is bij dit gezondheidsprobleem. Als laatste maken we samen een van deze hulpmiddelen, bijvoorbeeld medicinale thee of een zalf. Het doel is dat de vrijwilligers toegerust en bemoedigd worden om wat ze geleerd hebben van zowel de Bijbelstudie als de les te delen met hun patiënten.

Ik vind het echt een voorrecht om op deze manier bij de mensen in Malawi betrokken te zijn en een klein steentje te kunnen bijdragen aan hun welzijn.