Pinksteren


Gisteren was het Pinksteren en we lezen dat Petrus de profeet Joel aanhaalt en zegt: “Ik zal uitstorten van  Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren,  en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen  dromen.” Daar zat ik vandaag aan te denken toen mijn collega terug kwam van een reis. Hij had een aantal van onze contacten bezocht en hij was vol van de verhalen. Hij had gesproken met een vrouw die door de dokters in het ziekenhuis was geadviseerd om haar zwangerschap af te laten breken omdat ze gediagnostiseerd was met kanker. Ze ging voor advies naar de pastor die ook voor Mthenga Wabwino werkt; hij bad voor haar. Ze kon het niet over haar hart verkrijgen haar zwangerschap af te breken en ze liet de baby volgroeid ter wereld komen. Terug in het ziekenhuis werd er geconstateerd dat er geen kanker meer te zien was.

Hij bezocht een andere plaats waar hij een echtpaar ontmoette waarvan de man ons had opgebeld vanwege een van de boeken de we vertaald hadden. Dit verhaal maakte me wel een beetje nederig. God gebruikt vaak bijzondere wegen:

Een aantal jaren geleden had ik een seminar georganiseerd in Zomba. Helaas was het op een fiasco uitgelopen. Degene die het organiseerde had de mensen op onze kosten alvast in een hotel gezet en verwachte dat we ook wel zorg konden dragen voor het voedsel. Onze werkwijze is echter dat wij de accommodatie en het voedsel betalen voor ons team, de kerk is verantwoordelijk voor hun eigen mensen. We moesten dit seminar dus afbreken na 1,5 dag. Ik was erg gefrustreerd en heb nog steeds de rekening op mijn prikboard hangen. Echter het boek wat gebruikt was om deze man tot geloof te brengen, was uitgedeeld aan het eind van dit seminar! Hierbij het verhaal:

Mijn collega werd gebeld door iemand die een van onze boeken had gelezen. Hij behoorde niet echt tot de doelgroep hij was namelijk geen Christen, maar behoorde tot een ander geloof. Zijn vrouw was echter Christen geworden door een vriendin en dat had zijn familie nogal opgeschud. Hij was namelijk in de procedure om een leidinggevende positie in te gaan nemen in een andere religie. Hij had zijn opleiding bijna klaar. Hij werd woedend omdat zijn vrouw, juist uitgerekend dat moment Christen werd. Hij wilde scheiden, maar de familie wilde dat niet toestaan en dus na lang gepraat en vele ruzies bleven ze voorlopig bij elkaar. Zijn vrouw ging, op aanraden van haar vriendin, bidden voor haar echtgenoot en hij begon dromen te krijgen. Hij zag zichzelf preken met een bijbel in zijn hand en hij zag dat mensen genezen werden. Hij voelde zich erg ongemakkelijk door die droom en probeerde het te negeren. Echter de droom bleef maar terug komen tot hij besloot om een pastor te raadplegen die hem vertelde dat God hem iets duidelijk wilde maken. Deze pastor bad met hem, niet dat hij tot geloof mocht komen, maar dat God zich aan hem zou openbaren. Daarna kreeg hij kreeg een andere droom waarin een bijbelvers werd genoemd. Hij opende de bijbel van zijn vrouw en vond het boek en het vers, waarin stond dat Jezus de enige Weg is om zalig te worden. Zo werd hij overtuigd en begon samen met de pastor aan bijbelstudies. Hij bleef echter twijfelen waarom hij niet alletwee de geloven kon blijven volgen. Hij was namelijk al heel ver in zijn opleiding. Toen hij dit deelde met zijn vrouw gaf ze het boek wat ze gekregen had op ons seminar en zo kwam hij tot de overtuiging dat je niet beiden kon volgen.

Zijn vrouw had gedurende deze tijd ook dromen. Zij zag een enorme man voor zich staan. Sterk en enorm imponerend. Ze moest erg naar hem opkijken. Hij had een grote slang om zijn hals. De slang begon tegen haar te praten: “Dit is mijn gebied en ik heb dit onder mijn controle, ga anderen niet lastig vallen met verhalen over Jezus….”. Dit maakte haar enorm bang. Zelfs nu haar man tot geloof is gekomen is ze nog steeds bang vanwege deze verschijning. Mijn collega heeft met haar gebeden en verteld dat Jezus alle macht heeft in Hemel en op aarde!

“uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen  dromen”.